mBank - tłumaczenie ustne angielsko-polskie, corporate finance

mBank – tłumaczenie ustne angielsko-polskie: Corporate finance, M&A, finansowanie przejęć, rynek kapitału udziałowego, emisje obligacji i akcji.

Comments are closed.