Bank Światowy zajmuje się między innymi opracowywaniem wskaźników dotyczących łatwości prowadzenia biznesu – zarówno w poszczególnych krajach, jak i w różnych regionach wewnątrz krajów. Zespół odpowiedzialny za Doing Business Index na szczeblu regionalnym spotykał się z przedstawicielami urzędów miast, sądów, wydziałów geodezyjnych, architektonicznych czy urzędów podatkowych, by poznać obowiązujące przedsiębiorców procedury. Bardzo ciekawe spotkania. A z prezentacji Banku wynika, że Polska jest jednym z szybciej reformujących się państw!

Comments are closed.