Fantastyczna inicjatywa Centrum Nauki Kopernik i British Council – konkurs dla młodych naukowców. Tłumaczenie w półfinale to przyjemność i wyzwanie związane z koniecznością „przerzucania się” co chwila na różne dziedziny nauki.

Comments are closed.