Tłumaczenie symultaniczne na temat Narodowego Programu Zdrowia i strategii Zdrowie 2020. Główne tematy: działania na rzecz profilaktyki chorób i promocji zdrowia, a także prace nad ustawą o zdrowiu publicznym. Prezentacje i dyskusja z ekspertami m.in. z WHO i środowisk akademickich.

Comments are closed.