Bardzo ciekawa konferencja na temat konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii oraz dążeniu do gospodarki niskoemisyjnej, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu energetycznego na terenach wiejskich.

http://www.proinwestycje.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=455:konferencja-neuf-2014-energetyka-a-gospodarka-niskoemisyjna-czyli-co-zrobi-eby-si-opacao&catid=7&Itemid=116&lang=pl

Comments are closed.