Współczesnej Europie problemy ksenofobii i nacjonalizmu niestety nie są obce. Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad możliwymi rozwiązaniami i mechanizmami, które pomogłyby wyeliminować konflikty na tle etnicznym, rasowym czy kulturowym.

Comments are closed.