Spotkania eksperta do spraw alokacji środków na opiekę zdrowotną z Ministerstwem Zdrowia, NFZ i Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim. Dla mnie jako tłumacza – można powiedzieć rutynowe zlecenie. Jako dla podatnika i pacjentki było to niezwykle pouczające, ile elementów i zmiennych należy wziąć pod uwagę przy podziale środków na służbę zdrowia.

Comments are closed.