Właśnie przetłumaczyłam bardzo ciekawy felieton z Harvard Business Review. Specjalista od analiz demograficznych przekonuje, że nasz strach przed starzeniem się społeczeństw nie jest do końca uzasadniony. Bo przecież dobrobyt społeczeństwa zależy od jego produktywności, ta zaś bardziej związana jest z poziomem wykształcenia ludności, a mniej z wiekiem. Dziś osoby powyżej 65 roku życia wcale nie są i nie muszą być obciążeniem dla społeczeństwa – jeżeli są dobrze wykształcone. A młode pokolenia – znowu za sprawą lepszej edukacji – mogą zrekompensować swą mniejszą liczebność podwyższoną produktywnością.

Comments are closed.