Ryzykowne zachowania nastolatków w sieci? Cyberprzemoc? Jak dzieci mają radzić sobie z krzywdzącymi zachowaniami równeiśnikow online? A może internet, gry wideo, portale społecznościowe mogą uczyć i wspierać rozwój? O tym wszystkim dyskutowali ludzie ze środowisk nauczycielskich i pracujących z młodzieżą, a ja jako mama wyniosłam ze tego zlecenie tłumaczeniowego sporo refleksji dla siebie.

Comments are closed.